تابلو سازی صنعتی

تابلو های برق صنعتی

شرکت اختر نیرو از بدو تاسیس در اولین شاخه ایی که به صورت تخصصی وارد شد ، تجهیز و راه اندازی کارگاه فلزی کاری و مونتاژ انواع تابلو های برق بود. امروزه در اکثر صنایع استان اصفهان و شهرستان ها تابلو های ساخت این شرکت به چشم می خورد. برای دریافت اطلاعات دقیق تر می توانید رزومه را از این بخش دانلود نمایید.