تابلو های پیام متغییر خبری

شرکت اختر نیروی نقش جهان از سال 1395 در زمینه نگهداری و هوشمند سازی تابلو های پیام متغییر خبری وارد شد. از جمله فعالیت های این شرکت در چهار استان به نام های اصفهان-فارس-کهگیلویه و بویر احمد و قم می باشد.این شرکت توانسته ضمن همکاری با مرکز مدیریت راهای کشور تمامی تابلو های تحت پوشش خود را به سامانه جامع کشوری توسط سرور های قدرتمند خود متصل نماید.